Regulamin

I. DEFINICJE

 1. Administrator – administratorem Serwisu LET’S MÁLAGA jest Agata Stachowska, adres: ul. Budziszyńska 25A/2, 54-434 Wrocław.
 2. Serwis– projekt LET’S MÁLAGA działający pod adresem www.letsmalaga.com i zarządzany przez Administratora.
 3. Użytkownik– osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Rekomendacje i zniżki na usługi – Użytkownik może skorzystać ze zniżek na usługi i rekomedacji za pośrednictwem Serwisu. Rekomendacje i zniżki na usługi nie są „programem imprezy turystycznej” w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884).
 5. Regulamin– zbiór zasad działania Serwisu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do zarządzania Serwisem posiada Administrator, w tym wszelkie prawa do nazwy, logo, zdjęć, domeny i elementów strony internetowej www.letsmalaga.com.
 2. Serwis rekomenduje Użytkownikom miejsca, usługi i atrakcje (za pośrednictwem strony www.letsmalaga.com oraz profilu na Facebooku ), a Użytkownicy planują, organizują oraz realizują podróż samodzielnie.
 3. Serwis i Administrator nie świadczą usług turystycznych, nie są też „organizatorem imprezy turystycznej”, „pośrednikiem turystycznym”, „agentem turystycznym”, „przewodnikiem turystycznym”, ani „pilotem wycieczki” w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych.
 4. Od Użytkownika wymaga się, aby  przestrzegał postanowień Regulaminu.
 5. Jakiekolwiek działania na szkodę Administratora oraz Użytkowników Serwisu są zabronione.

 

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w momencie dokonania przelewu bankowego na konto wskazane przez Administratora za wybrane usługi, na które serwis oferuje zniżki.

 

IV. ZNIŻKI NA USŁUGI

 1. Użytkownik wybiera odpowiadające mu zniżki, wysyłając Administratorowi informację przez formularz kontaktowy lub drogą mailową na adres info@letsmalaga.com. W odpowiedzi zwrotnej otrzymuje dane do przelewu. Po opłaceniu wybranych usług otrzymuje drogą mailową szczegółowe informacje dotyczące realizacji usługi.
 2. Użytkownik może się kontaktować z Administratorem również telefonicznie na numer: +48 530 029 006/ +34 695 498 055.
 3. W przypadku konsultacji telefonicznych z Administratorem, koszt połączeń ponosi Użytkownik.

 

V. REKOMENDACJE

 1. Serwis nieodpłatnie rekomenduje użytkownikom kursy w szkołach języka hiszpańskiego, zakwaterowania, miejsca oraz atrakcje turystyczne na Costa del Sol.
 2. Aby uzyskać rekomendacje użytkownik może skontaktować się z Serwisem przez formularz kontaktowy na stronie Serwisu, drogą mailową lub telefoniczną.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Serwis i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i krzywdy wyrządzone Użytkownikowi przez osoby trzecie w czasie podróży lub powstałe w przypadku zdarzeń losowych.
 2. Użytkownik samodzielnie planuje, organizuje i realizuje podróż, traktując rekomendacje uzyskane od Serwisu jako porady ułatwiające wyjazd.
 3. Serwis i Administrator nie świadczą usług turystycznych i nie są organizatorami imprezy turystycznej, nie ponoszą też odpowiedzialności za jakość i standard usług dostarczanych przez konkretne firmy, których usługi są rekomendowane.
 4. Użytkownik zgadza się z faktem, że Serwis i Administrator nie są „przewodnikiem turystycznym”,  ani  „pilotem wycieczki” i że wyjeżdża w podróż na własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik wykupuje ubezpieczenie podróżne i inne usługi niezbędne w podróży we własnym zakresie.

 

VII. DANE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zakres wykorzystania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane  Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych wyłącznie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione.
 3. Administrator ma obowiązek chronić dane osobowe w obrębie obowiązującego prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich korekty.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę nie później niż miesiąc przed datą realizacji wybranej usługi, na którą Użytkownik otrzyma zniżkę.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy Użytkownikowi, który łamie zapisy Regulaminu oraz działa niezgodnie z prawem.

 

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli uzna, że otrzymane rekomendacje lub zakupione usługi nie wypełniają założeń Regulaminu.
 2. Reklamacje należy wysyłać na adres: info@letsmalaga.com.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie www.letsmalaga.com.

KONTAKT

info@letsmalaga.com

+34 695 498 055

+48 530 029 006